ФОНД

-у m 1. fundusz 2. zasoby; środki materialne; zapasy валютний ~ fundusz monetarny (pieniężny) ~ державного майна skarb państwa ~ за-робітної плати fundusz płac амортизаційний ~ fundusz amortyzacyjny основні оборотні фонди podstawowe fundusze obrotowe ~ валютних відрахувань środki pieniężne w walucie wymienialnej, które powstały w wyniku operacji walutowych ~ заохочення fundusz zachęty (materialnej) ~ капітального будівництва fundusz budownictwa inwestycyjnego ~ нагромадження fundusz akumulacji фонди підприємства fundusze przedsiębiorstwa (gwarantujące działalność) фонди ринкові fundusz zaopatrzenia ~ споживання fundusz spożycia

Українсько-польський словник (Мар'ян Юрковський, Василь Назарук) 

ФОНЕМА →← ФОН

T: 0.119424936 M: 3 D: 3